Zo'n 11.000 jaar geleden begint het geologische tijdperk dat het Holoceen wordt genoemd. Dit is het meest recente geologische tijdperk en loopt van 9000 jaar v. Chr tot het heden.

In het begin van het Holoceen lag de zeespiegel dertig tot veertig meter lager en lag de kust veel verder noordwestwaarts dan tegenwoordig. De gele vlakken in de figuur hiernaast geven land aan, blauw is zee en de rivieren (smeltwater) zijn grijs. Texel was destijds dus geen eiland, maar maakte deel uit van het uitgestrekte vaste land.

Door het smelten van het ijs stegen de waterstanden wereldwijd in snel tempo. De beginperiode van het Holoceen valt in de Midden-Steentijd (Mesolithicum, ca. 8800-4900 voor Christus). Mensen speelden toen nog een bescheiden rol in het landschap. Het waren kleine groepjes jagers/verzamelaars die niet aan een vaste plaats waren gebonden. Ze maakten hun werktuigen van botten, hout en (vuur)steen. Mesolithische mensen liepen in vrijwel alle huidige provincies rond en ook op de bodem van de Noordzee, voordat die vol begon te lopen. Deze mensen behoorden tot de zogenaamde Maglemosecultuur, die ook bekend is uit Denemarken. Vandaag de dag krijgen vissers nogal eens de van bot en steen gemaakte werktuigen in hun netten en soms ook skeletresten van mensen..

Bronnen:
http://www.geologievannederland.nl
https://archeologieinnederland.nl
Deltares