Rond 2700 voor Chr. hebben zich, vanuit de Noordzee, de strandwallen verder ontwikkeld.

Achter de strandwallen liggen getijdengebieden.

Op de hogere delen ontwikkelen zich moeras- en veengebieden.

 

Bronnen:
http://www.geologievannederland.nl
https://archeologieinnederland.nl
Deltares