Rond 500 v. Chr. staat het zeeniveau op ongeveer 1.25 m onder NAP. De snelheid van de zeespiegelstijging is afgenomen tot ongeveer 10 cm per eeuw.

Oud-Texel en de rest van Nederland zijn nog steeds met elkaar verbonden.Het veenriviertje vanaf de keileemheuvel bij Den Hoorn is iets verbreed.

Het Westfriese zeegatsysteem si door een strandwal afgesloten van de zee en het getijdensysteem is bedekt met veen. De Flevomeren nemen in omvang steeds verder toe. Door de afsluiting van het Westfriese zeegatsysteem hebben de Overijsselse Vecht en het noordelijke Flevomeer hun afwatering verlegd naar de Waddenzee. Het zuidelijke Flevomeer en  de Utrechtse Vecht wateren nog af via het Oer-IJ systeem.

 

Bronnen:
http://www.geologievannederland.nl
Peter Vos: Origin of the Dutch coastal landscape

Deltares