Rond 100 n. Chr. ligt het zeeniveau op ongeveer een meter onder NAP en vanaf die tijd (tot aan het begin van de twintigste eeuw) bedraagt de zeespiegelstijging gemiddeld 5 cm per eeuw.

Een grote verandering die zich in de Romeinse tijd in het kustbeeld heeft voorgedaan is de zeeverbinding van de Waddenzee met de noordelijk en zuidelijke Flevomeren waardoor de Zuiderzee ontstaat. Door deze noordelijke opening heeft het Oer-IJ zijn afwateringsfunctie verloren. Een gesloten strandwal sluit nu het getijdensysteem van de zee af.

In Zuidwest-Nederland ontstaan juist openingen in de strandwal, waarachter slufterafzettingen worden gevormd (kwelders). De mens gebruikt deze natuurlijke openingen in de late ijzertijd en de Romeinse tijd om via sloten en kanalen het achterliggende veen te ontwateren.

Bronnen: 

Peter Vos: Origin of the Dutch coastal landscape

Deltares