Rond 800 n. Chr. is heel Zuidwest-Nederland overstroomd en veranderd in één groot getijdengebied. Dit komt door ingrepen van de mens: ontwatering en ontginning van het veen, dat hierdoor snel inklinkt.

Oud-Texel en de rest van Nederland zijn met elkaar verbonden. Het veenriviertje vanaf de keileemheuvel bij Den Hoorn heeft de naam "Maresdeop", oud-Fries voor "beek/rivier naar een meer". Langs een deel van de loop is het de begrenzing van de gouwen Texla (=Texel en Vlieland) en Wiron (=Wieringen). Die vormden een aangesloten deel van het vasteland van Noord-Hollland en Friesland.Dat was toen nog een uitgestrekt veengebied waardoor het Maresdeop stroomde. Het was een typische veenbeek.Het Maresdeop mondde uit in het Wieringermeer en heeft wel 1000 jaar bestaan.

Bronnen: 

Peter Vos: Origin of the Dutch coastal landscape

Deltares