De invloed van de mens op de kustlijnen en het landschap is nu overal zichtbaar. De inpoldering van de Wieringermeer (1930), de Afsluitdijk (gereed in 1930), het Deltaplan (1953-1997), de IJsselmeerpolders en de inpoldering van de Lauwersmeer zijn de duidelijkste voorbeelden.